บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด

CAPITAL SERVICE HOLDING CO.,LTD